Timatanga - Haka

Click this title to go to a video

KIA WIRI!
TU WHAKAMAUA!
KIA TINA!
Tina!
Hui e!
Taiki e!!


I TE TĪMATANGA
KO TE KORE*
Ko Te Pō-nui
Ko 
Te Pō-roa
Ia, ha ha!

Wehenga mātua
**
Herenga tāngata
He toa rangatahi
He toa rangatira.

Whakaki te maunga
Tae ki te whenua
Hoki ki te rangi
Tae ki te pukerunga
Ia, ha ha!

Piki ake, piki ake
Ki te ara poutama
Ki ngā taumatatanga
e Wairua,
Hinengaro
Tinana

Aue, aue, aue, hi!
Start quivering your hands!
Stand sure,
Be firm!
Firm!
Get together!
Intermesh with each other!

In the beginning
there was nothingness,
then great dark forms
in the long night.


The separation of our parents
**
The binding together of mankind
Young warriors
Noble warriors

Aim for the mountain
to arrive at the plain,
and also for the sky
to arrive at the hilltop


Keep on climbing
via the pathway of wisdom,
to achieve excellence
spiritually,
mentally,
physically. 

*
 Te Kore, Te Pō Nui and Te Pō Roa are personified as primordial ancestors.
** Matua = the first parents, Ranginui and Papatuanuku, spirit and flesh.........

No comments:

Post a Comment