Tūtira mai ngā iwiTūtira mai ngā iwi
Tātou tātou e
Tūtira mai ngā iwi
Tātou tātou e
Whai-a te marama- tanga
me te aroha - e ngā iwi!
Ki-a tapa-tahi,
Ki-a ko-tahi rā.
Tātou tātou e.


Sing it all a second time.
Then finish with...


Tā  - tou, tā - tou E!!   

Hi aue hei !!!

No comments:

Post a Comment